ទិវាលើកទី១៨ នៃសម្ភព និងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា “សុខភាពមាតានិងទារក”
November 28, 2019
គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសេវាកម្មពិនិត្យជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានប្រគល់ម៉ាស៊ីនធ្វើ តេស្តវីរុស HPV និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនាថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
January 13, 2021
Show all

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តលើកទី ៥ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២0

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តលើកទី ៥ របស់សមាគមសម្ភព បានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ តាមអនឡាញ (កម្មវីធី Webex App)​ នៅពេលរសៀល ពីម៉ោង1:30រសៀល ដល់ម៉ោង 5ល្ងាច ក្នុងគោលបំណងជួយផ្នែកសម្ពពនិងរោគស្រ្តីកម្ពុជាតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីការថែទាំសុខភាពស្រ្តីនិងកុមារ ដល់សមាជិកទំាងអស់គ្នា។ សមាគមមាន វាគិ្មនពិសេសពីថ្នាក់ជាតិដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យ គុំ កាណាល់ លោកសាស្ត្រាចារ្យ              កេត លីសុត្ថា លោកសាស្ត្រាចារ្យ ប៉ិច សុធី លោកសាស្ត្រាចារ្យ សោម វណ្ណឫទ្ធី និង             លោកវេជ្ជបណិ្ឌត អ៊ុយ គីណា សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៏ក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងតាម        រយៈអនឡាញនេះនិងវាគ្មិនចំណាយពេលធ្វើបទបង្ហាញផ្ទាល់ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។

ដូច្នេះសូមទាញយក របៀបវារៈ និង បទបង្ហាញរបស់វាគ្មិនទាំងអស់ នៅតារាងខាងក្រោមដោយគ្រាន់តែចុច link ​ប៉ុណ្ណោះ ។

Comments are closed.