វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភព

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភព
September 8, 2016
ទិវាសន្និបាតលើកទី ១៥ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា
January 23, 2017

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភព

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូបង្គោលស្ថិតក្នុងរយៈពេលសាកល្បងចំនួន១២នាក់ អំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភពដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។ ជាងនេះទៅទៀត វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភព ដល់សមាជិកថ្មីចំនួន២៤នាក់ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រោមអធិបតីភាព លោកឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ធា គ្រុយ រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាល និងមានការចូលរួមជាប្រធានកិត្តិយស លោកសាស្ត្រា ចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត គុំ កាណាល់ មកពីសមាគមសម្ភពនិងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា និងសមាជិកគម្រោងកម្មវិធីមហារីកមាត់ស្បូនដទៃទៀត។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបង្ហាត់បង្រៀនដោយវាគ្មិនមកពីសមាគមសម្ភព និងរោគស្រ្តីម៉ាឡេស៊ី ដោយក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាព និងអនុវត្តផ្នែកសម្ភពរោគស្រ្តីដល់សមាជិកសមាគមសម្ពព និងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា ។

 

Comments are closed.