សិក្ខាសាលាអំពីសេវាសុខភាពស្រ្តី ក្នុងថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅ CJCC
July 8, 2016
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភព
January 23, 2017

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភព

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភព ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ គ្រុយ លាងស៊ីម អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាល និងមានការចូលរួមជាប្រធានកិត្តិយសលោកសាស្ត្រាចារ្យគុំ កាណាល់មកពីសមាគមសម្ភពនិងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា និងសមាជិកគម្រោងកម្មវិធីមហារីកមាត់ស្បូនដទៃទៀត។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបង្ហាត់បង្រៀនដោយវាគ្មិនមកពីសមាគមសម្ភព និងរោគស្រ្តីម៉ាឡេស៊ី ដោយក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាព និងអនុវត្តផ្នែកសម្ភពរោគស្រ្តីដល់សមាជិកសមាគមសម្ពព និងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា ។

 

Comments are closed.