សិក្ខាសាលាអំពីសេវាសុខភាពស្រ្តី ក្នុងថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅ CJCC

ទិវាសន្និបាត របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា
July 8, 2016
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភព
September 8, 2016

សិក្ខាសាលាអំពីសេវាសុខភាពស្រ្តី ក្នុងថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅ CJCC

សិក្ខាសាលាអំពីសេវាសុខភាពស្រ្តី

សិក្ខាសាលាស្តីពីសេវាសុខភាពស្រ្តី ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ ថ្ងៃទី២៣ មិថុនា ២០១៥ នៅ CJCC ក្នុងគោលបំណងជួយផ្នែកសម្ពពនិងរោគស្រ្តីកម្ពុជាតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីការថែទាំសុខភាពស្រ្តី ដល់សមាជិករបស់ខ្លួន។ សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អេង ហួត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងមានការចូលរួមជាប្រធានកិត្តិយសមកពីសមាគមសម្ភពនិងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជានិងមកពីសមាគមសម្ភពនិងរោគស្រ្តីវិទ្យាជប៉ុន និងមានអ្នកចូលរួមដែលជាសមាជិកចំនួន ២៤៤ នាក់។ សិក្ខាសាលាទទួលថវិកាពី JICA និងរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ក្រោមការដឹកនាំដោយលោកសាស្រ្តាចារ្យ គុំ កាណាល់ ជាប្រធានសមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា។

Comments are closed.