វេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអប់រំសុខភាព “មហារីកមាត់ស្បូន” ដល់អ្នកគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា នៅថ្ងៃទី០១-០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ

ទិវាសន្និបាតលើកទី ២១ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា
January 6, 2023
សិក្ខាសាលាលើកទី ២១ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា
April 23, 2024
Show all

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអប់រំសុខភាព “មហារីកមាត់ស្បូន” ដល់អ្នកគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា នៅថ្ងៃទី០១-០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអប់រំសុខភាព “មហារីកមាត់ស្បូន” ​​ត្រូវបានរៀបចំនៅថ្ងៃទី០១-០២ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ដល់ក្រុមគោលដៅជាអ្នកគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា ចំនួន៨០០នាក់ ។ វេទិកានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យ តាន់ វួចឆេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល លោកអ៊ុក ចន្ថា អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ និងលោកសាស្ត្រាចារ្យ គុំ កាណាល់ ប្រធានសមាគមសម្ភពនិងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា​។

វេទិកានេះ ស្ថិតក្រោមគម្រោងសហការគ្នារវាងសមាគមសម្ភពនិងរោគស្ត្រីវិទ្យាកម្ពុជា និងសមាគមសម្ភពរោគស្រ្តីជប៉ុន ដោយមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន។

គោលបំណងសំខាន់នៃអប់រំសុខភាពនេះគឺបញ្ជូនព័ត៌មានសំខាន់ទាក់ទងនឹងការការពារមហារីកមាត់ស្បូនដល់អ្នកគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា ដែលពួកគាត់ជាបុគ្គលសំខាន់ក្នុងការលើកតម្កើងចំណេះដឹងដល់សហគមន៏។

Comments are closed.