សិក្ខាសាលាលើកទី ២១ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា
January 6, 2023
ទិវាការធ្វើតេស្តរកភាពមិនប្រក្រតីមុនមហារីកមាត់ស្បូនសម្រាប់អ្នកគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សានៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក
January 6, 2023
Show all

ទិវាសន្និបាតលើកទី ២១ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា

ទិវាសន្និបាតលើកទី ២១ របស់សមាគមសម្ភព ត្រូវបានរៀបចំសន្និបាតនេះឡើងនៅថ្ងៃទី២៤–២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២​ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ លើប្រធានបទ “លើកកម្ពស់សុខភាពមាតា​និង ទារក“ ក្នុងគោលបំណងជួយផ្នែកសម្ពពនិងរោគស្រ្តីកម្ពុជាតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីការថែទាំសុខភាពស្រ្តីនិងកុមារ ដល់សមាជិករបស់ខ្លួន។ ទិវាសន្និបាតបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យ តាន់ វួចឆេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមសម្ភពនិងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា​។នេះជាឳកាសដ៏ល្អមួយ ដែលមានអ្នកចូលរួមដែលជាសមាជិកដល់ចំនួនប្រហែល ២៥០ នាក់មកទទួលនូវការចែករំលែកពីវាគិ្មនពិសេសពីថ្នាក់អន្តរជាតិជាច្រើន និងវាគ្មិនថា្នក់ជាតិដែលសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៏។

Comments are closed.