ទិវាលើកទី១៩ នៃសម្ភពនិងរោគស្ត្រីវិទ្យាកម្ពុជា “សុខភាពមាតា និងទារក”

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ទិវាលើកទី១៩ នៃសម្ភពនិងរោគស្ត្រីវិទ្យាកម្ពុជា “សុខភាពមាតា និងទារក”

November 21, 2020

Free
ទិវាលើកទី១៩

Details

Date:
November 21, 2020
Cost:
Free
Event Category:

Venue

Online
Cambodia

Organizer

SCGO
Phone:
+855 16 577 566
Email:
scgooffice@gmail.com
Website:
www.scgo-kh.com