វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភពលើកទី៣ នៅថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ទិវាសន្និបាតលើកទី ១៥ របស់សមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា
January 23, 2017
សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភព” នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
June 18, 2017

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភពលើកទី៣ នៅថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភពលើកទី៣ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រោមអធិបតីភាពលោកប្រធានកិត្តិយសលោកសាស្ត្រាចារ្យគុំ កាណាល់មកពីសមាគមសម្ភពនិងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា និងសមាជិកគម្រោងកម្មវិធីមហារីកមាត់ស្បូនដទៃទៀត។ នៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរសមាគមបានទទួលសិស្សចំនួន ២៦នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីបណ្តាខេត្តនានា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបង្ហាត់បង្រៀនដោយវាគ្មិនខ្មែរចំនួន៧រូបនិងមានការសម្របសម្រួលដោយវាគ្មិនមកពីសមាគមសម្ភព និងរោគស្រ្តីម៉ាឡេស៊ី ដោយក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាព និងអនុវត្តផ្នែកសម្ភពរោគស្រ្តីដល់សមាជិកសមាគមសម្ពព និង រោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា ។

Comments are closed.