សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភព” នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃផ្នែកសម្ភពលើកទី៣ នៅថ្ងៃទី០៨-០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
April 10, 2017
ការធ្វើតេស្តស្រាវជ្រាវរកមហារីកមាត់ស្បូនលើកទី១ នៅតំបន់ភ្នំពេញសេដ្ឋកិច្ចពិសេស
June 20, 2017

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភព” នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

សិក្ខាសាលាស្តីពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភព ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី១៦ មិថុនា ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងជួយផ្នែកសម្ពពនិងរោគស្រ្តីកម្ពុជាតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីការថែទាំសុខភាពស្រ្តីនិងកុមារ ដល់សមាជិករបស់ខ្លួន។ សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យ គ្រុយ លាងស៊ីម អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងមានការចូលរួមជាប្រធានកិត្តិយសមកពីសមាគមសម្ភពនិងរោគស្រ្តីវិទ្យាកម្ពុជា និងមកពីសមាគមសម្ភពនិងរោគស្រ្តីវិទ្យាជប៉ុន និងមានអ្នកចូលរួមដែលជាសមាជិកចំនួន ១៨៨ នាក់។ សិក្ខាសាលាទទួលថវិកាពី JICA និងរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ក្រោមការដឹកនាំដោយលោកសាស្រ្តាចារ្យ គុំ កាណាល់ ជាប្រធានសមាគមសម្ភព និងរោគស្រី្តវិទ្យាកម្ពុជា និងប្រធានរៀបចំសិក្ខាសាលាដោយលោកជំទាវ សាស្ត្រាចារ្យ គ្រុយ លាងស៊ីម។

Comments are closed.